aquisitions

2006
Letterkundig Museum, Den Haag
Sine Qua Non
Collectie Louis Couperus

Samen met de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno verwierf het Letterkundig Museum een verzameling publicaties van Louis Couperus (1863-1923): Sine Qua Non. Het was de grootste collectie in privébezit bestaande uit onder meer handschriften, zo’n honderd brieven, alle bekende luxe uitgaven van Couperus’ werk, vrijwel alle vertalingen, een aantal opdrachtexemplaren en alle handelsedities in alle drukken.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 90.000

website

more aquisitions