Acquisitions

2006
De weg naar Rocquencourt, 1871
Van Gogh Museum, Amsterdam
Camille Pissarro

Het schilderij De weg naar Rocquencourt wordt al een hoogtepunt in het oeuvre van Camille Pissarro (1830-1903) beschouwd en geldt als een geslaagd voorbeeld van een klassiek-impressionistisch landschap. Een dergelijk werk ontbrak tot nu toe aan de Collectie Nederland en betekent een waardevolle aanwinst voor het overzicht van de negentiende-eeuwse landschapsschilderkunst in het Van Gogh Museum.

Bijdrage Mondriaan Fonds: €500.000

website

more Acquisitions