Acquisitions

2007
Modello voor Zeeslag bij Gibraltar, 1622
Het Scheepvaartmuseum
Cornelis Claesz. van Wieringen

Dit grote schilderij van Cornelis van Wieringen (1575-1633) maakt een drieledig verhaal over zeventiende-eeuws opdrachtgeverschap compleet. Samen met het proefschilderij, in het bezit van het Rijksmuseum, geeft het inzicht in de productie van een genrestuk. Uit het langdurige maakproces blijkt ook hoe belangrijk deze zeeslag voor Nederland was.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 75.000

website

more Acquisitions