Acquisitions

2008
Untitled, 2003
Bonnefantenmuseum, Maastricht
Laura Owens

Het schilderij Untitled van Laura Owens (1970) geldt als een belangrijk werk in het oeuvre van deze kunstenaar. Het Bonnefantenmuseum is het enige museum in Nederland dat werk van Owens bezit. Met deze aankoop kan het museum zijn collectie beter profileren. Het werk was in 2008 te zien in de tentoonstelling Schilderijen en studies 1994-2006 (2008).

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 88.000

website

more Acquisitions