Acquisitions

2010
Vanitasstilleven, 1650-1674
Fries Museum, Leeuwarden
Dirck De Horn

Dit vanitasstilleven van de Leeuwarder schilder Dirck de Horn (1626-1683) toont, meer dan zijn latere werk, Hollandse invloeden. Het illustreert de wisselwerking tussen Holland en Friesland en past in het collectiethema Friezen en de wereld van het museum, dat als enige openbare instelling in Nederland werk van deze kunstenaar bezit.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 32.083

website

more Acquisitions