Acquisitions

2013
25 aardewerken objecten
Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
Collectie Spijker

Uit de collectie van privéverzamelaars Toos en Willem Spijker heeft het museum 25 werken geselecteerd uit de periode tussen 1880 en 1970, die zijn uitgevoerd door 21 fabrieken en/of keramisten. De objecten worden getoond in de nieuwe vaste presentatie die zowel de productionele kant van aardewerk belicht als aandacht schenkt aan privéverzamelaars.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 32.500

website

more Acquisitions