Acquisitions

1997
Proun P23, No. 6, 1919
Van Abbemuseum, Eindhoven
El Lissitzky

Een van de belangrijkste deelcollecties van het Van Abbemuseum wordt gevormd door de werken op papier van de Russische kunstenaar El Lissitzky (1890-1941). Het museum bezit de grootste en belangrijkste verzameling werken van deze kunstenaar buiten de voormalige Sovjet-Unie. Proun P23, No. 6 was een van de weinige schilderijen van El Lissitzky nog verkrijgbaar uit particulier bezit.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 308.570

website

more Acquisitions