Acquisitions

2000
De Gregoriusmis, circa 1500
Museum Catharijneconvent, Utrecht
Anoniem

De Gregoriusmis werd bij het afscheid van museumdirecteur H.L.M. Defoer toegevoegd aan de collectie. Het schilderij wordt toegeschreven aan een niet bij naam bekende Noord-Nederlandse schilder van wie slechts vier werken zijn bewaard. Sowieso zijn er maar weinig Noord-Nederlandse schilderijen uit de vijftiende en vroege zestiende eeuw bewaard gebleven zowel in Nederland als daarbuiten.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 49.920

website

more Acquisitions