Acquisitions

Éric Van Hove, D9T, 2015. Collectie Fries Museum, Leeuwarden. Foto: Lieven Geuns
2018
D9T
Fries Museum
Éric Van Hove

Het Fries Museum heeft de D9T aangekocht van Éric Van Hove, een complex en gelaagd werk gebaseerd op het motorblok van een Caterpillar D9 bulldozer. Van Hove demonteerde het motorblok van deze bulldozer en vroeg ambachtslieden de afzonderlijke onderdelen na te maken. Zo ontstond de D9T, een nieuw motorblok van 295 handgemaakte onderdelen en 46 verschillende materialen uit alle hoeken van de wereld. Het werk legt een interessante relatie met de Friese omgeving, zoals het belang van het ambacht en de dreigende teloorgang daarvan.

‘De D9T van Éric Van Hove biedt een relevant perspectief op Frieslands eigen geschiedenis waarbinnen ambacht en wereldhandel van grote invloed zijn geweest voor de vorming van een eigen identiteit. De D9T verbindt tegelijkertijd Friesland met de wereld en vormt een aanvulling op de postkoloniale canon binnen de Collectie Nederland. Wij zijn heel blij dat het Mondriaan Fonds dit onderschrijft en in het verlengde daarvan de voor ons onmisbare financiële steun heeft toegezegd.’ Aldus Eelco van der Lingen, conservator moderne en hedendaagse kunst.

De Caterpillar D9 bulldozer werd aanvankelijk gemaakt om in moeilijke omstandigheden de bouw van nieuwe infrastructuur in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. In Afrika staat de bulldozer bekend als voertuig van het leger en militaire politie om opstanden en rellen neer te slaan en barricades te breken. De D9 is zo het symbool geworden van postkoloniale onderdrukking in plaats van opbouw.

De D9T zal vanaf 2 februari 2019 te zien zijn in een tentoonstelling over het werk van Éric Van Hove in het Fries Museum in Leeuwarden.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 125.000

website

more Acquisitions