Acquisitions

2008
Gezicht op de Grote en Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675
Joods Historisch Museum, Amsterdam
Gerrit Adriaensz. Berckheyde

Dit schilderij van Gerrit Adriaensz. Berckheyde (1638-1698) illustreert de positie van de Joodse gemeenschap in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Het geeft ook een beeld van de explosieve groei van de stad Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dat dit schilderij vlak na de voltooiing van de Portugese synagoge ontstond, laat zien hoe belangrijk het gebouw werd gevonden.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 75.000

website

more Acquisitions