Acquisitions

2016
Brieven en documentatie Piet Mondriaan
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Archief Piet Mondriaan

Dit archief bestaat uit een collectie brieven en documentatie van en over Piet Mondriaan en werd aangekocht van mevrouw Cis Heijdenrijk-Osendarp die met haar echtgenoot Leo Heijdenrijk aan de basis stond van het Mondriaanhuis in Amersfoort.

De kern van het archief bestaat uit 22 niet eerder gepubliceerde brieven die Piet Mondriaan richtte aan Willy Wentholt, een lerares Franse taal uit Amsterdam met wie hij vijf jaar lang een knipperlichtrelatie onderhield. Meer dan de meeste andere brieven bevatten deze details over het gevoelsleven van de kunstenaar. Daarnaast zijn deze brieven van belang als verslag van Mondriaans tweede periode als kunstenaar in Parijs, kort na de Eerste Wereldoorlog, en zijn ontwikkeling als lid van De Stijl-groep. De correspondentie documenteert daarmee de overgang van de ene naar de andere artistieke omgeving en de verschillende perspectieven daarop. Beide aspecten van groot belang omdat zij achtergrond informatie bieden over de wijze waarop Mondriaan met zijn kunstenaarschap omging.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 22.000

website

more Acquisitions