Opdrachten

Ruimtelijk concept landgoed Terheijl Ruimtelijk concept landgoed Terheijl

2017
Allemansgoed Terheijl
Client: Gemeente Noordenveld
Artist(s): rijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Jeroen Westen, Rudy Luijters, Onno Dirker.

Gemeente Noordenveld ontvangt een bijdrage voor opdrachten aan KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens), Jeroen Westen en Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker). Eerder gaf de gemeente aan deze kunstenaars(duo’s) opdracht om een kunstvisie te ontwikkelen voor landgoed Terheijl en voor de entrees tot het landgoed, en daarbij een plan van aanpak te bedenken waarmee site-specific beeldende kunst kan worden ontwikkeld in samenwerking met bewoners en lokale partijen. De uitkomsten van deze opdracht vormen nu de aanleiding voor het vervolgtraject om uitvoering te geven aan de door de drie kunstenaars(duo’s) ontwikkelde kunstvisie.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 75.000

website