Kunst Opdracht

Wil je een opdracht geven aan een kunstenaar voor een nieuw kunstwerk dat voor iedereen te zien is? Bijvoorbeeld op straat, in een ziekenhuis, museum of winkelcentrum? Of wil je een andere samenwerking opzetten met een kunstenaar? Misschien kun je gebruik maken van de bijdrage Kunst Opdracht.

Abstracte muurschildering door Vincent de Boer op de Lamérisflat in Utrecht.

Voor wie

Iedereen zonder verkoopdoel kan via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van nieuw werk.

Waarvoor

Voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking?

Voor particulieren, instellingen, organisaties, bedrijven, kortom: zowel publieke als private opdrachtgevers. Iedereen zonder verkoopdoel kan via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met Kunst Opdracht stimuleert het Mondriaan Fonds opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn en opdrachten aan kunstenaars. Dit moet leiden tot meer betrokkenheid van (markt)partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst en daarmee tot het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst voor een relevant publiek.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken. Het kan gaan om een eenmalige opdracht aan één of meerdere kunstenaars of juist een langere samenwerking, bijvoorbeeld door een museum met een kunstenaar, waarbij het intensief volgen en tonen van werk of de productie van nieuw werk voor een periode van maximaal 4 jaar centraal staat.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage kan worden verstrekt in de vorm van:

 • Een bijdrage voor een concrete opdracht van maximaal 50% van de kosten, zoals productie en presentatiekosten;
 • Een bijdrage voor een bijzondere langlopende samenwerking met een kunstenaar van maximaal 50% van de kosten, voor een periode van maximaal 4 jaar.
 • Een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht van maximaal 70% van de kosten tot maximaal € 15.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Opdracht.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Iedereen kan een aanvraag doen, behalve individuele kunstenaars, instellingen voor kunstvakonderwijs, postacademische instellingen en commerciële kunstinstellingen die overwegend op verkoop zijn gericht. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden ingediend door instellingen voor beeldende kunst, cultureel erfgoed of vormgeving, gemeentes, sociale en/of maatschappelijke organisaties zoals (sport- of winkeliers)verenigingen, scholen, ziekenhuizen, kerken, bewonersverenigingen en stichtingen. Ook bedrijven en particulieren kunnen aanvragen.
 • Als aanvrager moet je gevestigd zijn in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk .
 • Het te realiseren kunstwerk moet publiek toegankelijk en in Nederland te zien zijn of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Het project mag geen winstoogmerk hebben.
 • Een reëel honorarium voor de kunstenaar is verplicht en moet naast de productiekosten in de begroting worden opgenomen. Voor het bepalen van de hoogte van het honorarium voor permanente werken kan de richtlijn van de Rijksgebouwendienst worden gehanteerd. In het geval van tijdelijke tentoonstellingen of presentaties zonder verkoopdoel moet de richtlijn voor honoraria gevolgd worden.* Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de regeling Kunstenaarshonorarium. Particulieren en organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed niet als kernactiviteit hebben, kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de bijdrage Kunst Opdracht.
 • De kunstenaar aan wie je de opdracht geeft:
  • werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  • heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
  • werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar die de opdracht krijgt moet artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid ingebed zijn in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Als het om een blijvend, permanent kunstwerk gaat, mag dit niet worden verplaatst of verhandeld zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. In dat geval moet er ook een reële vergoeding aan de kunstenaar worden uitgekeerd.
 • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.
 • De financiële bijdrage van de opdrachtgever moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

*NB De Richtlijn Kunstenaarshonorarium is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Opdracht.

Een bijdrage Kunst Opdracht wordt toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Daarbij kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier individuorganisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Mirthe Wacki

Tessa Ebbers

Iris van Hest