Opdrachten

DenkBeeldenPad Franeker DenkBeeldenPad Franeker

2020
Ontwikkelfase DenkBeeldenPad Franeker
Client: Franeker Kunst Stichting

De Franeker Kunst Stichting ontvangt een ontwikkelbijdrage voor het project ‘DenkBeeldenPad’, waarmee de stichting in 2020-2021 drie kunstenaars opdracht geeft elk een nieuw kunstwerk te realiseren in de openbare ruimte van Franeker. Een centraal gegeven bij de opdracht is het kritisch denken van drie ‘dwarsdenkers’ uit Franeker: René Descartes, Anna Maria van Schurman en Balthasar Bekker. Het traject moet uiteindelijk leiden tot drie voldragen en artistiek-inhoudelijk hoogstaande schetsontwerpen, dankzij ondersteuning van een professioneel bemiddelaar.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 14.000

website