Opdrachten

Annabel Howland, Producers-Parasites-Hosts, 2014 Annabel Howland, Producers-Parasites-Hosts, 2014

2018
Producers-Parasites-Hosts
Client: Vrije Universiteit
Artist(s): Annabel Howland

De Vrije Universiteit in Amsterdam geeft Annabel Howland de opdracht een tijdelijk en deels permanente presentatie te maken op drie zichtbare plekken op de VU Campus waarin bezoekers en studenten worden meegenomen in het reflecteren op en bewust maken van de systemen en modellen die niet alleen aan de wetenschap maar ook aan de gehele samenleving vormgeven. Met uiteindelijk ook de confronterende vraag welke positie het individu zelf inneemt binnen de Producers-Parasites-Hosts driehoek. Met de lokalisering van dit project binnen de context van wetenschappelijk kennisinstituut hoopt de VU bij te dragen aan de verdiepingsslag van dit project van kunstenaar Annabel Howland.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 9.434

website