Opdrachten

Foto: Michiel Landeweerd Foto: Michiel Landeweerd

2016
Sonic West
Client: Openbare Bibliotheek Amsterdam

De Openbare Bibliotheek Amsterdam, locatie De Hallen, gaf kunstenaars Justin Bennett en Michiel Huijsman een opdracht voor Sonic West. Zij scheppen een interactief geluidkunstwerk in de entree van de bibliotheek waarmee bezoekers bewust gemaakt worden van de betekenis van hun auditieve beleving van de openbare ruimte. Bewoners en gebruikers van het pand kunnen zelf geluiden toevoegen en opgenomen geluiden beluisteren via een app.

Gestart in januari 2017.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 30.000