Opdrachten

Foto: Bart Majoor Foto: Bart Majoor

2016
Voices on cultural diversity and empathy
Client: VUmc, Amsterdam
Artist(s): Lina Issa

Het VUmc werkt sinds 2013 samen met kunstenaar Lina Issa en gaf haar opdracht een nieuwe film te maken ter bevordering van de culturele competenties van studenten en docenten. VUmc heeft onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat allochtone geneeskundestudenten het onderwijs als stereotyperend ervaren, dat studenten geneeskunde gedurende hun studie minder empathisch worden en dat allochtone studenten minder vaak doorgroeien in specialistische functies.

Productie in 2016 en 2017.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 11.250