Samenwerkingsprojecten

Naturalis Biodiversity Center Naturalis Biodiversity Center

2019
Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties
Aanvrager: Naturalis Biodiversity Center
Deelnemende partijen: Natuurmusea, Museon en Rijksmuseum Amsterdam

Naturalis Biodiversity Center ontving een bijdrage voor de samenwerking ‘Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties’, waarin gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde soortherkenning op basis van beeldmateriaal. De vele miljoenen objecten in de Nederlandse natuurhistorische collecties vormen de basis voor de beeldherkenning. Naturalis werkt voor dit project samen met drie natuurmusea, Museon en Rijksmuseum Amsterdam. Het project zal worden uitgevoerd onder de paraplu van het deep learning consortium bestaande uit Naturalis Biodiversity Center, Stichting Observation International en COSMONiO. Dat consortium zal ook als opdrachtgever voor dit project optreden en de opdrachtgever voor de stuurgroep leveren. De samenwerking loopt tot en met 2021.

Themes: wetenschap, digitale mogelijkheden, publieksbereik, zichtbaarheid, gedeelde museale kennis
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.000

website