Erfgoed Innovatie

Werk je aan nieuwe visies en verhalen over erfgoed, bijvoorbeeld een bijzondere presentatie, herinrichting of thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is én een divers publiek bereikt? Misschien biedt de bijdrage Erfgoed Innovatie uitkomst.

Grootste Museum van Nederland

Voor wie

Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Waarvoor

Voor onderzoek of programma's gericht op nieuwe programmeringen en herinrichtingen, samenwerkingen. Ook voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking?

Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Met Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die relevant zijn voor de maatschappij.

Waarvoor?

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor:

 • Realisering van een traject: onderzoek of programma’s gericht op nieuwe programmeringen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen. Denk aan onderzoek naar nieuwe manieren van behoud van hedendaagse kunst of aan het ontwikkelen van verhalen die met de collectie kunnen worden verteld. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
 • Samenwerkingen die resulteren in een sterkere museale sector. Bijvoorbeeld tussen musea en andere collectiebeherende instellingen, zowel onderling als met andere maatschappelijke partijen op het gebied van onderzoek/wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid, zoals collectiemobiliteit. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
 • Een haalbaarheidsonderzoek (ontwikkelbijdrage) naar een inhoudelijk programma of een thematische samenwerking. Met een haalbaarheidsonderzoek kan je onderzoeken hoe en op welke manier je plan gerealiseerd kan worden, wat de ontwikkelingen in de erfgoedsector zijn, wie in de sector nog meer met deze onderwerpen bezig zijn en welke behoeften er bij de (toekomstige) deelnemers/ bezoekers zijn. En je kunt meer inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van de plannen.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een realisering van een traject of samenwerkingen is maximaal 40% van de projectkosten. De begroting moet minimaal € 25.000 bedragen.  Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2024 zijn op: 4 april en 5 september, voor 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST) . Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Erfgoed Innovatie.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • De regeling staat open voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen met een publieksfunctie die vooral gericht zijn op het presenteren van cultureel erfgoed en/of beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
 • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
 • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.
 • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% van de projectkosten.
 • De maximale bijdrage voor haalbaarheidsonderzoeken is € 15.000, bij deze studies is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70% van de totale projectkosten.
 • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Een aanvraag voor samenwerking moet vergezeld gaan van een gezamenlijk gemotiveerd plan waarin is opgenomen: een toelichting op hoe de aanvrager de opgedane kennis en ervaring zal borgen en delen met het museale veld; een presentatieplan; een begroting met zo mogelijk offertes en, indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen. Bij aanvragen op het gebied van collectiemobiliteit is een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum vereist.
 • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de regeling Kunstenaarshonorarium.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Erfgoed Innovatie.

In alle gevallen beoordeelt de commissie of het programma bijdraagt aan een kwalitatief sterk aanbod. Hierbij houdt de commissie rekening met de eigen context van de instellingen die aanvragen. Een bijdrage Erfgoed Innovatie kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag wel positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lara Riga

Lotte Hemelrijk