Samenwerkingsprojecten

2017
Fan de souder
Aanvrager: Museumfederatie Fryslân
Deelnemende partijen: 34 Friese musea

Museumfederatie Fryslân vraagt als penvoerder van 34 Friese musea aan voor het project ‘Fan de souder’. De musea zullen samenwerken om hun collectiegegevens te digitaliseren met als doel om die op internet te publiceren. Het project is onderdeel van het ‘Deltaplan digitalisering’, beter bekend als ‘Fryslân Virtueel’ en in mei 2014 goedgekeurd door de provincie Fryslân. De musea zullen in het proces ook bekijken of er collectieonderdelen afgestoten kunnen worden.

Themes: ublieksbereik, zichtbaarheid, digitale mogelijkheid en collectiebeleid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 150.750

website