Samenwerkingsprojecten

Kinderboekenmuseum (tentoonstelling De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt) Kinderboekenmuseum (tentoonstelling De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt)

2019
Fesa in het museum – 45 jaar onafhankelijk Suriname
Aanvrager: Kinderboekenmuseum
Deelnemende partijen: Literatuurmuseum, het Nationaal Archief Suriname, de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, het KITLV, de Hogeschool Rotterdam, The Black Archives en Vereniging Ons Suriname

Het Kinderboekenmuseum (onderdeel van het Literatuurmuseum in Den Haag) ontvangt een bijdrage voor Fesa in het museum, een expositie en educatieprogramma naar aanleiding van 45 jaar onafhankelijk Suriname. Door een duurzame samenwerking op te bouwen met het Nationaal Archief in Suriname, wil het museum meer inzicht krijgen in de eigen collectie. In deze collectie zijn sporen te zien van de aanwezigheid van in Suriname geboren auteurs, maar die hebben nog niet apart in de belangstelling gestaan of een plek gekregen in de vaste opstelling.

Themes: educatie, collectiebeleid, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 13.400

website