Samenwerkingsprojecten

Handwerk - werfloods

2014
Handwerk
Aanvrager: Zeeuws Museum, Middelburg
Deelnemende partijen: Zeeuws Museum, ambachtslieden/gemeenschappen, designers, vakopleidingen, musea

Het Zeeuws Museum ontwikkelt het project Handwerk. Onderzoek, leerproces en werkplaats met als doel het borgen, doorgeven en vernieuwen van ambachtelijke kennis, techniek en vaardigheden (immaterieel) erfgoed gerelateerd aan museale collecties (materieel) erfgoed. In Zeeland zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden nog in grote mate aanwezig. Kennisoverdracht wordt gefaciliteerd door samenwerkingsverbanden op te zetten  tussen ambachtslieden/gemeenschappen, designers en vakopleidingen en musea.

Themes: collectiebeleid, zichtbaarheid, publieksbereik
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 35.000

website