Samenwerkingsprojecten

Informatiecentrum Slag Om Arnhem Informatiecentrum Slag Om Arnhem

2015
Kennisborging en verdieping door vrijwilligersbeleid
Aanvrager: Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek

Het Informatiecentrum Slag om Arnhem, dependance van het Airborne museum, zal in 2016 worden vernieuwd en heringericht en in 2017 zal er een tweede dependance worden gerealiseerd in de Eusebius Kerk. Om het museum op drie locaties toekomstbestendig in te richten, met oog voor voldoende educatieve grondslag en aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen, zal het niveau van professionalisering van de organisatie verder worden geoptimaliseerd. Met dit plan wil het museum het vrijwilligersbeleid professionaliseren. Omdat dit probleem bij veel musea geldt is de toezegging onder de voorwaarde dat de uitkomsten van het traject worden gedeeld.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.000

website