Samenwerkingsprojecten

VSC, Amsterdam, ‘Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat’. Foto: VSC, Amsterdam, ‘Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat’. Foto:

2018
Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat
Aanvrager: VSC, Amsterdam
Deelnemende partijen: Naturalis en NEMO

VSC, in samenwerking met VSC-leden Naturalis en NEMO, ontvangt een bijdrage voor de startfase van ‘Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat’. Dit is een plan om toekomstige regionale leerecosystemen te ontwikkelen in Nederland: netwerken van musea, scholen en andere partners die formele en informele leeromgevingen met elkaar willen verbinden. Het doel is om een kind ruimte en handreikingen te geven om passies op het gebied van cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid verder te verdiepen. Het wordt een leerecosysteem, ontwikkeld en aangeboden vanuit een netwerk van binnen- en buitenschoolse organisaties, met musea als kern.

Themes: educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 64.000

website