Samenwerkingsprojecten

2015
Museaal Medemblik voor morgen
Aanvrager: Stichting Bakkerij museum De Oude Bakkerij, Medemblik
Deelnemende partijen: Bakkerijmuseum, Stoommachinemuseum, Kasteel Radboud, de Bijenstal, Meelmolen De Herder, Poorthuis, museum Stoomtram

Het Bakkerij Museum De Oude Bakkerij ontvangt een bijdrage voor een meerjarige samenwerking voor een gezamenlijk (open) depot en een gedeelde communicatiestrategie. Zes musea zijn betrokken: het Bakkerijmuseum, het Stoommachinemuseum, Kasteel Radboud, de Bijenstal, Meelmolen De Herder met het Poorthuis en het museum Stoomtram Hoorn Medemblik.

Themes: collectiebeleid, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.000

website