Samenwerkingsprojecten

2014
Onderzoekscentrum Koninklijke Bibliotheek en Meermanno
Aanvrager: Museum Meermanno, Den Haag
Deelnemende partijen: Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek

Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek willen hun bestaande samenwerking intensiveren. Daartoe is een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven vanaf 2017 intensiever te willen samenwerken en een onderzoekscentrum rond de rol van het boek in de samenleving op te willen richten. De collecties van beide instellingen vormen de basis. De organisaties onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek of zo’n centrum levensvatbaar is.

Themes: educatie, collectiebeleid, digitale mogelijkheden, publieksbereik
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 15.000

website