Samenwerkingsprojecten

Beeld uit het archief van C. Weeber. Collectie Het Nieuwe Instituut. Beeld uit het archief van C. Weeber. Collectie Het Nieuwe Instituut.

2018
Open Archief
Aanvrager: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
Deelnemende partijen: Het Nieuwe Instituut

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werkt met Het Nieuwe Instituut aan ‘Open Archief’, een samenwerking om creatief hergebruik van digitale erfgoedcollecties te stimuleren. De collecties van beide instellingen bestaan uit gedigitaliseerd en born-digital materiaal en de organisaties lopen tegen vergelijkbare vraagstukken op omtrent verwachtingen van makers, auteursrechtelijke kwesties en duurzaam archiveren. Via een open call worden drie opkomende makers geselecteerd voor een talentontwikkelingstraject rond dit thema. De werkplekken zijn beschikbaar voor de periode april tot en met oktober 2019, en in de drie autonome mediawerken zullen in het najaar in Het Nieuwe Instituut te zien zijn.

Themes: digitale mogelijkheden, collectiebeleid, publieksbereik, talentontwikkeling
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 26.223

website