Samenwerkingsprojecten

Grafiek Personenportal WO2, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies Grafiek Personenportal WO2, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

2017
Personenportal WO2
Aanvrager: NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies
Deelnemende partijen: NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, CBG | Centrum voor familiegeschiedenis, HC Kamp Westerbork, Joods Cultureel Kwartier, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nederlandse Rode Kruis, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Oorlogsgravenstichting, Oranjehotel en de Stichting Vriendenkring Neuengamme, Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers, Stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers

In het project Personenportal WO2 worden persoonsbestanden van verschillende organisaties voor oorlogserfgoed digitaal met elkaar verbonden. De gezamenlijke data zijn op toegankelijke en gestandaardiseerde wijze doorzoekbaar via een web portal, waarin de levenscycli van individuen digitaal gereconstrueerd en gedocumenteerd is.

Themes: digitale mogelijkheden, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.000

website