Samenwerkingsprojecten

2015
Poëtica Informatica
Aanvrager: Museum Opsterlân, Gorredijk
Deelnemende partijen: Museum Opsterlân, Museum Heerenveen, De Educatieve Studio, Academie voor Popcultuur van de Hanze Hogeschool, opleiding Communication and Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool, erfgoedinstelling Tresoar

Museum Opsterlân ontvangt een bijdrage voor Poëtica Informatica, een tentoonstelling voor en door jongeren in samenwerking met Museum Heerenveen en daarnaast met De Educatieve Studio, de Academie voor Popcultuur van de Hanze Hogeschool en de opleiding Communication and Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool en erfgoedinstelling Tresoar. De plannen fungeren als een pilotproject om de museale mogelijkheden voor het presenteren van het eigentijdse leven en betrekken van de eigentijdse bevolking te onderzoeken.

Themes: educatie, publieksbereik
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 25.000

website