Samenwerkingsprojecten

2018
Rotterdam Centre for Modern Maritime History 2018-2022
Aanvrager: Maritiem Museum Rotterdam
Deelnemende partijen: Maritiem Museum Rotterdam (in samenwerking met Erasmus Universiteit), Het Scheepvaartmuseum Amsterdam (in samenwerking met de VU) en de Leerstoel Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden

In 2014 startte het Rotterdam Centre for Modern Maritime History (RCMMH), het door het Maritiem Museum geïnitieerde samenwerkingsverband van het museum met de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van academisch onderzoek en onderwijs. De inhoudelijke focus lag met name bij de Offshore en inmiddels staat er een presentatie over dit thema in het museum.

In de periode 2018-2022 verschuift de nadruk naar de Scheepsbouw en naar Rotterdamse Haven en Hinterland. Daarnaast wordt het maritiem historisch onderzoek in Nederland (Rotterdam, Leiden, Amsterdam) vanaf 2018 nationaal op elkaar afgestemd, met voor elke partner een eigen focus. Het doel van de nationale samenwerking is door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een zo breed mogelijk (inter)nationaal publiek bewust te maken van de maritieme wortels in de identiteit van de Nederlandse economie en samenleving.

Daarnaast is het volgens het museum nodig een kweekvijver te creëren voor jong talent met een maritiem-historische belangstelling. De samenwerkingspartners willen dit aanpakken door hun individuele activiteiten op het terrein van wetenschappelijk onderzoek op elkaar af te stemmen. De nieuwe infrastructuur, die uit hun samenwerking ontstaat, zal jonge onderzoekers kansen bieden zich te specialiseren in maritieme geschiedenis en het gebruik van maritiem erfgoed als bron van kennis.

Themes: wetenschap
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 90.000

website