Samenwerkingsprojecten

Transformatie digitale kunst Transformatie digitale kunst

2014
Transformatie Digitale Kunst
Aanvrager: Stichting Behoud Moderne Kunst, ‘s Hertogenbosch
Deelnemende partijen: SBMK en LIMA

Stichting Behoud Moderne Kunst en twee musea werken samen bij het behoud van born-digital kunstwerken. Het werk van Peter Struycken is een goed voorbeeld van onderzoek naar de complexe materie van dynamische conservering van digitale kunstwerken in museale collecties. De problemen en oplossingen die zich bij een aantal van Struyckens werken voordoen, zijn exemplarisch voor born-digital in het algemeen. De opgedane kennis wordt gedeeld met andere musea die werk van Struycken in hun collectie hebben.

Themes: collectiebeleid, digitale mogelijkheden, publieksbereik
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 40.000

website