Archeohotspots

ArcheoHotspots Utrecht tijdens Culturele Zondag 2016. Foto: Universiteitsmuseum Utrecht ArcheoHotspots Utrecht tijdens Culturele Zondag 2016. Foto: Universiteitsmuseum Utrecht

Archeohotspots ontvangt een bijdrage voor het door ontwikkelen van het project. In 2014 is de eerste ArcheoHotspot van start gegaan in het Allard Pierson Museum. Archeohotspots is gericht op een breder maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving. Het meest herkenbaar en succesvolle format van Archeohotspots is ArcheoLab: gedurende een aantal dagdelen per week worden bezoekers aan een professionele erfgoedinstelling door vrijwilligers vrijblijvend betrokken bij een stuk archeologisch handwerk. De vrijwilligers zijn – onder begeleiding op afstand – professioneel aan het werk met vondsten en ze nodigen passanten in woord, houding of gedrag uit zich tot dat werk te verhouden. Zo geven ze toelichting en context, dan wel nodigen ze ze uit in gesprek te gaan en mogelijk eigen ervaringen te delen.
Archeohotspots zal het project door ontwikkelen met onder andere meer landelijke spreiding (Zeeland en Noord-Nederland), de verbinding versterken met opleidingen en andere belangrijke partijen.

Vanuit de bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is in de periode 2018-2021 speciale aandacht voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het gaat om presentaties op het gebied van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een potentieel groot (publieks)bereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers. De plannen van Archeohotspots vallen precies onder de archeologische middelen van de regeling.

website