Mogelijk gemaakt

Tweetal portretten van Alexander Roslin

Tweetal portretten van Alexander Roslin

Rijksmuseum Twenthe, Enschede Alexander Roslin Bekijk de website
Regeling: Aankopen Jaar: 2008

De aankoop van deze portretten van Alexander Roslin (1718-1793) past in het streven van het museum met enkele gerichte, hoogwaardige kunstwerken van buitenlandse kunstenaars een breder beeld te geven van kunst uit de periode 1680-1820, en meer in het bijzonder van de achttiende-eeuwse Nederlandse kunst in de eigen collectie. De portretten vertegenwoordigen een on-Nederlands type portret dat eerder in openbare collecties ontbrak.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 75.000