Mogelijk gemaakt

Tweetal foto’s van Andreas Gursky

Tweetal foto’s van Andreas Gursky

Stedelijk Museum, Amsterdam Andreas Gursky Bekijk de website
Regeling: Aankopen Jaar: 2009

Deze foto’s nemen in het oeuvre van Andreas Gursky (1955) een sleutelpositie in. Deze kunstenaar heeft het documentaire karakter van de fotografie op een meer gelaagd niveau gebracht. Gursky heeft voor zowel de hedendaagse internationale fotografie als de oudere en eigentijdse conceptuele kunst grote betekenis.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 200.000