Mogelijk gemaakt

Literaire nalatenschap Harry Mulisch

Literaire nalatenschap Harry Mulisch

Letterkundig Museum, Den Haag Harry Mulisch Bekijk de website
Regeling: Aankopen Jaar van toekenning: 2015

De literaire nalatenschap van Harry Mulisch (1927-2010) vormt een onmiskenbare aanvulling op de nalatenschappen van schrijvers als Hermans, Reve en Haasse die al in de collectie van het Letterkundig Museum zijn vertegenwoordigd. De nalatenschap van Mulisch is van eminent belang voor de literaire Collectie Nederland. De nabestaanden leverden een substantiële bijdrage aan deze aankoop en geven toestemming voor het openbaar gebruik van de collectie.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 30.000