Mogelijk gemaakt

Behouden vloot, van toonbeelden naar duurzaam behoud

Behouden vloot, van toonbeelden naar duurzaam behoud

Zuiderzeemuseum Enkhuizen Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Deelnemende partijen: Scheepvaartmuseum Amsterdam, Maritiem Museum Rotterdam Jaar van toekenning: 2016 Bedrag: € 130.000

Historische schepen raken soms onverkoopbaar, verwaarloosd of worden verkocht naar het buitenland. Een samenwerkingsverband van maritieme musea en behoudorganisaties van varend erfgoed denkt dat nieuwe vormen van eigendom en gebruik mogelijk zijn. Zij onderzoeken een nieuwe vorm van eigendom, gebruik en exploitatie waarmee nieuwe verdienmodellen mogelijk worden. Het Zuiderzeemuseum Enkhuizen vroeg aan voor deze pilot voor het varend erfgoed samen met het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam. De uitdaging is een nieuwe vorm van eigendom, gebruik en exploitatie te ontwerpen waarmee nieuwe verdienmodellen mogelijk worden. De haalbaarheid is hiervan al onderzocht en positief bevonden. Het doel van het tweejarige pilotproject is het ontwikkelen van een organisatiemodel en het tot stand brengen van een netwerkorganisatie.