Mogelijk gemaakt

Een klas apart

Een klas apart

Landelijk Contact van Museumconsulenten, Roermond Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Jaar van toekenning: 2015

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) wil met 31 musea via kennisdeling ontdekken wat een aantrekkelijke balans is tussen de behoefte van het basisonderwijs met diverse en grote schoolklassen en de mogelijkheden die musea bieden. Met als doel de musea handvatten te bieden en goede voorbeelden te delen.

Thema’s: educatie
Deelnemende partijen: Landelijk Contact van Museumconsulenten, 31 musea
Bijdrage Mondriaan Fonds: €17.298

ERVARINGEN BIJ SAMENWERKEN:
Museum als eiland is niet meer van deze tijd

Museumeducators van 31 musea bogen zich over de vraag hoe het museumbezoek van basisschoolklassen te verbeteren. Het project Een klas apart leverde een rapport op en een vervolg. Sandra Welters, provinciaal museumconsulent Limburg, ziet het als “een vonk die meer in werking heeft gezet”.
(tekst Edo Dijksterhuis)

Wat was de aanleiding voor Een klas apart?
“Musea vinden moeilijk aansluiting bij scholen met hun leerdoelen en lesthema’s. Daarnaast is de gemiddelde basisschoolklas sterk veranderd de afgelopen jaren. De diversiteit, niet alleen op cultureel gebied, is toegenomen. Musea willen daar graag op inspelen maar weten niet hoe.”

Wat is de meerwaarde van samenwerking?
“Het is fijn om in een veilige omgeving onderling over knelpunten te kunnen praten. Niemand hangt graag de vuile was buiten. Het impliceert dat je misschien niet capabel bent. Of het brengt subsidie in gevaar. Maar als je open met elkaar kunt praten, dan blijkt een ander met hetzelfde probleem te zitten. Een volgende heeft het al eens aan de hand gehad en opgelost. En een vierde weet vervolgens hoe je het probleem voorkomt.”

Welke aanbevelingen kwamen uit dit project voort?
“Voor een goed en vruchtbaar museumbezoek moet je van tevoren contact hebben met de school. Er moeten vragen gesteld worden als: waarom willen ze komen? Of: welke vorm staat ze voor ogen? Je moet bovendien afspraken maken over kinderen die extra aandacht behoeven.”

Wat is de belangrijkste les?
“Dat een standaardpakket, zoals dat vroeger werd aangeboden, niet meer volstaat. Ook je rondleiders moet je trainen op een divers publiek.”

Hoe gaat het nu verder?
“De participerende musea zien wel in dat er dingen moeten veranderen. Het museum als naar binnen gekeerd eiland is niet meer van deze tijd. Ik ben nu voor Limburg de kartrekker op samenwerkingsgebied. Vorig jaar hebben we zo een klimaatnetwerk opgezet, om de toestand in de depots te onderzoeken.”

En krijgt Een klas apart een vervolg?
“Volgend jaar gaan we samen met scholen en Stichting Cultuurpad aan tafel zitten om te kijken hoe we vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Niet alleen voor basisschoolleerlingen, maar ook voor speciaal onderwijs, kinderen met een beperking en meer.”