Mogelijk gemaakt

Erfgoed Starters: 75 toekenningen

Erfgoed Starters: 75 toekenningen

Regeling: Erfgoed Starters Jaar van toekenning: 2023 Bedrag: € 3.000.000

Het Mondriaan Fonds kent 75 aanvragen toe voor een bijdrage Erfgoed Starters. Met deze regeling stimuleert het Mondriaan Fonds de inzet van starters binnen de erfgoed- en beeldende kunstsector zodat zij de kans krijgen zich professioneel te ontwikkelen. Publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia en andere erfgoedinstellingen, zoals archieven met publieksfunctie, in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk konden een aanvraag doen.

Het totaal gehonoreerde bedrag is € 3.000.000 (€40.000 per toekenning). Dit bedrag is hoger dan het in de regeling gecommuniceerde budget. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor deze tijdelijke regeling om meer aanvragen te kunnen honoreren.

Een bijdrage kon worden aangevraagd voor het in loondienst nemen van een starter die minder dan vijf jaar werkervaring in de erfgoed- en/of beeldende kunstsector heeft. Zowel de organisaties als de functie waarvoor zij een aanvraag deden, zijn uiteenlopend. Zo ontvangt M.A.M.A in Rotterdam een bijdrage voor het aanstellen van een kandidaat met een mbo-profiel die langdurige mogelijkheden krijgt voor diens ontwikkeling als Junior Educatie & Talentontwikkeling. Bij Archivo Nacional Aruba in Oranjestad op Aruba wordt iemand aangesteld die daar onder andere ervaring opdoet met het digitaal ontsluiten van koloniale archieven. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zal met de bijdrage een Junior Medewerker Erfgoed aanstellen die aan de slag gaat met een breed takenpakket op het gebied van collectiebeheer, onderzoek en educatie.

Hoofdlijnenbrief
De regeling komt voort uit een hoofdlijnenbrief van de Staatssecretaris van Cultuur en Media die zij in mei 2022 publiceerde waarin zij toelicht dat het ministerie extra middelen vrijmaakt om herstel, vernieuwing en groei in de sector te stimuleren. De Staatssecretaris richt zich in deze hoofdlijnenbrief onder andere op de starters binnen de sector. Voor een sterke erfgoed- en beeldende kunstsector is het essentieel dat starters werkervaring op kunnen doen in hun werkgebied. Voor kennisontwikkeling, innovatieve werkwijzen en aansluiting bij een breed en divers publiek is de beeldende kunst- en erfgoedsector gebaat bij het in dienst nemen van startende medewerkers.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Minouche Wardenaar (met verlof)

Tessa Ver Loren van Themaat