Erfgoed Starters

Wil je als publiekstoegankelijke erfgoed- of beeldende kunstinstelling bijdragen aan de ontwikkeling van starters binnen de sector? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Erfgoed Starters.

Voor wie

Publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

Het aanstellen van starters bij erfgoed en beeldende kunstinstellingen.

Hoeveel

€ 40.000

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

In mei 2022 publiceerde de Staatssecretaris van Cultuur en Media een hoofdlijnenbrief waarin zij toelicht dat het ministerie extra middelen vrijmaakt om herstel, vernieuwing en groei in de sector te stimuleren. De Staatssecretaris richt zich in deze hoofdlijnenbrief onder andere op de starters binnen de sector. Voor een sterke erfgoed- en beeldende kunstsector is het essentieel dat starters werkervaring op kunnen doen in hun werkgebied. Voor kennisontwikkeling, innovatieve werkwijzen en aansluiting bij een breed en divers publiek is de beeldende kunst- en erfgoedsector gebaat bij het in dienst nemen van startende medewerkers. Met deze regeling stimuleert het Mondriaan Fonds de inzet van starters binnen de erfgoed en beeldende kunstsector zodat zij de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Wie komt in aanmerking?

Deze regeling is bedoeld voor publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen, zoals archieven met een publieksfunctie, in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor?

Een bijdrage kan worden aangevraagd voor het in loondienst nemen van een starter die minder dan vijf jaar werkervaring in de erfgoed- en/of beeldende kunstsector heeft en niet eerder in dienst is geweest van de aanvragende instelling. Een bijdrage kan worden aangevraagd voor elke functie binnen de organisatie. Het Mondriaan Fonds wil met deze regeling de professionele carrière van starters binnen erfgoed- en kunstinstellingen stimuleren.

Hoeveel?

De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 90%, namelijk € 40.000 per positie. De eigen bijdrage is minimaal 10%, namelijk € 4.444. De bijdrage betreft de bruto salariskosten van de starter en de daarmee samenhangende werkgeverslasten. Het beschikbare budget voor de Deelregeling Erfgoed Starters is €1.485.000.

Hoe en wanneer aanvrager?

Aanvragen voor een bijdrage Erfgoed Starters kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 12 juni 2023, vóór 17:00u (CEST) / 11:00u (AST). Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Dat geldt alleen als je nog geen account hebt. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling starters erfgoed.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een bijdrage kan worden aangevraagd door publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen zoals archieven met een publiekfunctie, in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage dient de starter in loondienst genomen te worden. De aanvrager bepaalt de duur van de aanstelling, maar de maximale looptijd van de subsidieperiode voor een aanstelling in Nederland bedraagt 2 jaar, in het Caribisch deel van het Koninkrijk 4 jaar.
  • Het dienstverband moet minimaal 24 uur per week zijn.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig, beoordelen medewerkers van het Mondriaan Fonds vervolgens de aanvraag. Bij twijfel, of indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Erfgoed Starters.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Wordt het subsidieplafond overschreden of bestaat er twijfel, dan worden de aanvragen voorgelegd aan de adviescommissie.

Procedure

Een bijdrage Erfgoed Starters wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit. Bij een positief besluit wordt een reservering gemaakt van de bijdrage. Indien de aanvraag betrekking heeft op een nieuw te werven medewerker, wordt in twee rondes geoordeeld. In de eerste ronde wordt het plan, waarin het functieprofiel en de motivering voor de functie wordt beschreven, beoordeeld. Indien hierover positief geoordeeld wordt, wordt de bijdrage voor een periode van maximaal 6 maanden na beschikkingsdatum gereserveerd. Van de instelling wordt verwacht een open sollicitatieprocedure te houden. De instelling heeft vervolgens voor een periode van maximaal 6 maanden na de beschikkingsdatum de tijd om een geworven kandidaat voor te leggen aan het Mondriaan Fonds. Het fonds toetst de ingediende profielschets en cv marginaal. Indien dit positief wordt beoordeeld, wordt de reservering vrijgegeven.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Lara Riga

Minouche Wardenaar

Tessa Ver Loren van Themaat