Mogelijk gemaakt

Haalbaarheidsstudie Virtuele Tour

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Haalbaarheidsstudie Virtuele Tour

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Jaar: 2015

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek dat bestaat uit een ontwikkelingstraject van een virtuele tour voor ouderen door het museum. Het onderzoek bestaat uit co-creatie en het testen van twee prototypes, in samenwerking met ontwerpbureau Creative Cooperative NL en Stichting Amsta, een zorginstelling voor ouderen.

Thema’s: publieksbereik, digitale mogelijkheden
Deelnemende partijen: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Creative Cooperative NL, Stichting Amsta
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 15.000

ERVARINGEN BIJ SAMENWERKEN:
Meer vraaggestuurd gaan werken

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ontwikkelt een virtuele tour om minder mobiele ouderen ook het 17de-eeuwse monument te laten ervaren. Museumdirecteur Birgit Büchner werkt in dit project samen met ontwerpbureau Creative Cooperative NL en ouderorganisatie Amsta. “We zijn anders naar ons aanbod gaan kijken.”
(tekst Edo Dijksterhuis)

Hoe zijn ouderen zelf betrokken bij dit project?
“Deze applicatie is bedoeld voor bezoekers die slecht ter been zijn en voor wie de trappen en nauwe doorgangen een obstakel zijn. We hebben gesprekken met ze gevoerd, gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een museumbezoek. Daaruit bleek dat een filmpje niet voldoende is. Men wil echt verbonden zijn met de plek. Dat heeft geresulteerd in een applicatie, de Co-Visit Tour, die dus echt gaat over gezamenlijk bezoek.”

Hoe werkt die app?
“Het is een verbindingstafel waarmee de oudere via beeld en geluid verbonden is met een bezoeker in het pand. Uit onderzoek bleek dat het essentieel is dat men met elkaar kan praten. Ook de audiotour is gezamenlijk te beluisteren. Er is in te zoomen op details. En degene aan de tafel kan via een database extra informatie oproepen en die koppelen aan de ervaring.”

Hoe is de applicatie tot stand gekomen?
“Er is echt sprake geweest van co-creatie. Er is veel tijd besteed aan de wensen van de eindgebruikers; dat levert iets hanteerbaars op. In dit geval niet een klein apparaat maar juist iets groots en stevigs, met een handvat en overzichtelijke bediening. We zitten nog in de testfase maar over een jaar moet alle kinderziektes eruit zijn. Andere instellingen in vergelijkbare monumentale panden – het Rembrandthuis bijvoorbeeld – hebben al hun interesse laten blijken.”

Hoe is de samenwerking met Creative Cooperative NL en Amsta bevallen?
“We hebben veel geleerd van het contact. Bijvoorbeeld dat je een bezoek van minder mobiele ouderen logistiek heel goed moet organiseren. Met Creative Cooperative hadden we al eerder samengewerkt, maar je merkt weer dat als je een samenwerking met zo’n technische partij aangaat, je elkaar nodig blijft hebben, ook na de oplevering. Doorlopende ondersteuning vergt meer duurzame verbanden.”

Welke invloed heeft dit project gehad op het functioneren van het museum?
“We denken nu veel meer vanuit een vraaggestuurd aanbod in plaats van zendend. ‘Voor wie doen we het?’ staat centraal en we betrekken die doelgroep bij ontwerp en ontwikkeling van programma’s. Dat is een omkering van onze werkwijze.”