Mogelijk gemaakt

Het Amsterdams Machzor

Het Amsterdams Machzor

Joods Historisch Museum Middeleeuws joods gebedenboek
Regeling: Aankopen Jaar: 2017

Het Joods Historisch Museum heeft samen met het Landschaftsverband Rheinland het Amsterdams Machzor aangekocht. Een uiterst zeldzaam middeleeuws joods gebedenboek (ca. 1250) en waarschijnlijk het oudst bekende Asjkenazische (Hoogduitse) joodse handschrift.

Sinds de opening van het Joods Historisch Museum in 1932 is dit monumentale manuscript publiek toegankelijk en geëxposeerd in de vaste opstelling van het museum. Vanwege zijn unieke cultuurhistorische en historische betekenis staat het Machzor sinds 1988 op de lijst van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Zijn naam dankt het aan de stad waar het zich al ruim vier eeuwen bevindt. De geschiedenis van dit dertiende eeuwse verluchte handschrift heeft alles te maken met de geschiedenis van de joden in Amsterdam: met de aankomst van de Portugees-joodse vluchtelingen in het begin van de zeventiende eeuw en met de Hoogduitse joodse Gemeente die het sinds 1669 bezat.

Voor onderzoekers is het Amsterdams Machzor een van de belangrijkste en het vroegst bekende geïllumineerde feestgebedenboek uit Duitsland. Voor bezoekers van het Joods Historisch Museum is het Machzor een visueel aantrekkelijk object, rijk geïllustreerd, van zeer grote museale kwaliteit en sinds vier eeuwen representatief voor de joodse gemeente in Nederland. Bovendien is het Amsterdams Machzor op de hoogste mogelijke kwaliteit integraal gedigitaliseerd. Als het handschrift na gedeelde aankoop in Amsterdam tentoongesteld wordt zal het in Keulen digitaal getoond worden en vice versa.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 420.000