Mogelijk gemaakt

Huis Bergh verwerft middeleeuws manuscript

Huis Bergh verwerft middeleeuws manuscript

Kasteel Huis Bergh 's- Heerenbergs Handschrift Bekijk de website
Regeling: Aankopen Jaar: 2017

Kasteel Huis Bergh heeft een bijzonder 15e eeuws manuscript weten te verwerven. Het bevat kronieken over pausen en keizers, over de bisdommen Keulen, Luik, Utrecht en Münster. En over de gewesten Gelre, Holland, Brabant de Mark en Kleef. Bijzonder zijn de paginagrote pentekeningen van bisschoppen, hertogen en afgevaardigden van adellijke families in het Nederrijngebied. Het handschrift zou gemaakt kunnen zijn in opdracht van Willem II, heer van den Bergh (1404-1465).

Dergelijke werken komen vaker voor maar zijn doorgaans van latere datum, niet zo omvangrijk en niet geïllustreerd. Dit werk kan gezien worden als vroegste getuige van Gelderse geschiedschrijving.
Het manuscript is voor Huis Bergh interessant omdat voorin het wapen van de heren van Bergh staat: de rode klimmende leeuw naar links in een wit wapenschild met zwarte rand en daarin elf gouden penningen. Er moet dus een band zijn geweest tussen het manuscript en Huis Bergh. De komende tijd worden herkomst en inhoud van het handschrift wetenschappelijk onderzocht.

‘Zonder de financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds zou het Huis Bergh niet zijn gelukt om dit handschrift te verwerven. Het was dan ook bijzonder spannend. De Vereniging Rembrandt had als eerste een forse bijdrage toegezegd. Maar dan ben je er nog niet. De in het leven geroepen speciale commissie van het Mondriaan Fonds was dan ook zeer onder de indruk van het handschrift’, aldus de Adviseur Huis Bergh Diane Visser-Angenent over de aankoop.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 150.000