Mogelijk gemaakt

Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid (KEIT)

Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid (KEIT)

Stedelijk Museum Amsterdam Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Deelnemende partijen: Van Abbemuseum Jaar van toekenning: 2016 Bedrag: € 134.000

Stedelijk Museum Amsterdam werkt samen met het Van Abbemuseum om het Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid (KEIT) te realiseren. Het centrum wordt in drie jaar tijd ontwikkeld tot een plek voor kennisvergaring, kennisdeling, onderzoek, innovatie en experiment, waar musea en andere culturele instellingen voor expertise omtrent toegankelijkheid en inclusie terechtkunnen. Het KEIT wordt georganiseerd rondom de volgende pijlers: Bewustwording & Verduurzaming, Advies- & Kennisdeling, Training, Implementatie & Evaluatie, Experiment & Innovatie, Onderzoek & Documentatie en Verbinding & Samenwerking. De doelstellingen zijn de toename van het publieksbereik door meer en/of nieuw publiek; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en/of geborgde museale kennis.

De volgende (maatschappelijke) partners werken met het KEIT samen: De Nederlandse Museumvereniging, De Reinwardt Academie, Universiteit Leiden, Design Academy, Philips Design, NIAS-KNAW, Institut für Bildung und Kultur e.V., Kubia – Kompetenzcentrum für Kultur und Bildung im Alter, KU Leuven, Birkan Tas voor Institute for Cultural Inquiry Berlin, Tate Exchange, ICOM, Disability Studies Nederland, Ongehinderd, Stichting KUBES, Onbeperkt Genieten, WatTelt!