Mogelijk gemaakt

Missen als een ronde vorm

Missen als een ronde vorm

Hanne Hagenaars
Regeling: Publicatie Curator Beschouwer Jaar van toekenning: 2023

‘Missen als een ronde vorm’ is een publicatie van Hanne Hagenaars over kunst als een ‘in memoriam’. De publicatie bevat gedichten, persoonlijke verhalen en werken van Hagenaars zelf, maar ook andere kunstenaars komen aan het woord. Een boek over gemis, rouw, rituelen en collectief verlies. Hoe kunnen we een overleden dierbare dicht bij ons houden? Aan de hand van specifieke kunstwerken bespreekt Hagenaars de mogelijke manieren waarop iemand kan ‘voortleven’ en de context van dit herdenken. Hoe verhoudt herdenken zich tot ideeën over leven en dood, tot religie, spiritualiteit of de sociale context?

Hanne Hagenaars, Missen als een ronde vorm

In 2021 ontving schrijfster en curator Hanne Hagenaars een bijdrage om onderzoek te doen naar kunstwerken die iemand gedenken via de regeling Curator Beschouwer. Het resultaat hiervan verwerkte Hagenaars in het boek ‘Missen als een ronde vorm’ dat werd mogelijk gemaakt door middel van de regeling Publicatie van het Mondriaan Fonds.

Hanne Hagenaars:

“Toen het idee voor dit boek er eenmaal was, bleek het onontkoombaar: dit boek schrijven werd mijn hoogste prioriteit. Zonder vangnet nam ik ontslag en vertrouwde er op dat het wel goed zou komen. Ondertussen schreef ik wel een aanvraag voor een ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het was super spannend. Gelukkig werd mijn aanvraag positief beoordeeld en de toekenningsbrief koester ik als een relikwie. Deze ondersteuning geeft me de kans om met volle aandacht te werken aan een boek waarvan ik hoop dat het een breed publiek zal bereiken om het belang van persoonlijke rituelen te delen. In de kunst zijn prachtige voorbeelden te vinden en zij bieden een toegankelijke manier om over dood en herinneren na te denken. En te inspireren.”