Curator Beschouwer

Ben je werkzaam als curator of beschouwer en wil je onderzoek doen voor een tentoonstelling, evenement, artikel of presentatie? Bijvoorbeeld door research naar een thema of door een stage, een reis of een werkperiode in binnen- of buitenland? Wil je, kortom, aan een concreet plan werken in een begrensde periode? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Curator Beschouwer.

Mycelium as Methodology: Wat de mens kan leren van het mycelium

Voor wie

Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn.

Waarvoor

Voor het uitwerken van plannen en ontwikkelen van visies en verhalen.

Hoeveel

Een bijdrage voor maximaal 12 maanden van €2.050 per maand.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Deze regeling is voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Hiermee stimuleert het Mondriaan Fonds de praktijk van curatoren en beschouwers die met nieuwe visies en verhalen een sleutelrol vervullen tussen kunst en erfgoed en het publiek.

Waarvoor?

Het uitwerken van plannen en ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek. Bijvoorbeeld een beschouwend of theoretisch onderzoek dat inzicht geeft in specifieke ontwikkelingen in de hedendaagse kunst of een nieuwe blik geeft op een collectie. Of een (voor)onderzoek voor een tentoonstelling, manifestatie, debat, artikel of project.

Hoeveel?

Een bijdrage voor maximaal 12 maanden van €2.050 per maand. De looptijd van de bijdrage moet je aannemelijk maken in het werkplan.

Je kunt de bijdrage Curator Beschouwer ook samen met andere curatoren of kunstenaars aanvragen. Het gaat er dan wel om dat het gezamenlijke plan tot één resultaat leidt. Alle deelnemers vullen een eigen aanvraagformulier in: ieder wordt individueel beoordeeld.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Curator Beschouwer.

Direct aanvragen

Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Voorwaarden

 • Je werkt minstens 2 jaar als professioneel curator of beschouwer in de beeldende kunst of cultureel erfgoed en kunt dit aantonen met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
 • Je bent artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland.
 • Je kunt de bijdrage Curator Beschouwer niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of voor reguliere werkzaamheden.
 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Residency-programma het Mondriaan Fonds.
 • De aanvrager ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds waarbij naar de mening van het fondsbestuur dezelfde kosten worden gedekt.
 • Aan een curator of beschouwer kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een vergoeding voor ingezette tijd toegekend worden.
 • Als een eerdere aanvraag is afgewezen op grond van artistieke prestaties, kan de aanvrager in een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen bijdrage Curator Beschouwer aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere weg inslaat.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Curator Beschouwer.

Een bijdrage Curator Beschouwer wordt alleen toegekend als de commissie positief adviseert over de kwaliteit van het werk in samenhang met het werkplan en deze van voldoende betekenis vindt voor de ontwikkeling en stimulering van de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen of een lagere bijdrage toegekend krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Toelichting op je werk en beroepspraktijk.
 • Cv.
 • Werkplan.
 • De kwaliteit en het belang van je eerder uitgevoerde relevante activiteiten.
 • De kwaliteit van je cultureel ondernemerschap; het wordt als positief meegewogen wanneer je werkzaamheden bijdragen aan een beter begrip, bekendheid, verruiming van publieksbereik voor kunstenaars, disciplines of stromingen, collecties of onderdelen van het cultureel erfgoed.
 • De kwaliteit van het werkplan en de verwachting wat het plan voor de ontwikkeling van de hedendaagse kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland betekent en het verwachte publieksbereik.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
Beschrijf jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en jouw aandeel in de totstandkoming daarvan. Omschrijf bij een eventuele samenwerking je aandeel daarin.

CV (max. 3 pagina’s)
Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 2 tot 4 jaar. Denk aan relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook afgeronde studies en eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 4 pagina’s)
Licht hierin je inhoudelijke plannen toe, alsmede je doelstellingen en de manier waarop je dit plan wil verwezenlijken. Omschrijf ook de beoogde resultaten.
Beschrijf de manier waarop je een passend publiek wilt bereiken en bij het werkproces of uitgewerkte plan wilt betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling, manifestatie, bijeenkomst of andere publieksactiviteit zijn, maar ook een website, blog, workshop of iets anders.
Als je voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen.

Documentatiemateriaal
Maak een selectie van maximaal 6 van jouw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen, videofragmenten van door jou gerealiseerde projecten uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden. Klik hier voor de technische specificaties.

Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het documentatiemateriaal met daarin een omschrijving/bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Als je het project waarvoor je aanvraagt uitvoert met iemand anders of bij een organisatie, vragen we je de volgende aanvullende documenten te uploaden:

Toezegging andere partij
Een toezegging van de organisatie of toestemming van de persoon waarmee je gaat samenwerken.

Informatie andere partij
Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie is met een publiek programma, hebben we ook een omschrijving nodig van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen 3 jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf.

Inhoudelijke motivatie andere partij
Als je geselecteerd bent voor bijvoorbeeld een residency, workshop of programma, ontvangen we graag de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom je bent (voor)geselecteerd.

Verklaring van betrokken onderwijsorganisatie
Als je jouw project gaat uitvoeren bij een onderwijsorganisatie, upload dan een verklaring van de organisatie waaruit blijkt dat deze opleiding geen bachelor-, master- of PhD-opleiding is.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van samenwerkingspartijen
Indien van toepassing een pdf met alle brieven waarin samenwerkingspartijen een bijdrage bevestigen.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.
Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

 • Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560

Jorien Ceelen