Mogelijk gemaakt

Netwerk streekhistorie musea LandStad De Baronie

Netwerk streekhistorie musea LandStad De Baronie

Erfgoed Brabant Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Deelnemende partijen: Oudheidkundig Streekmuseum, Breda’s Museum, Generaal Maczek Museum, Stichting Historische Verzameling KMA, Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte, Nederlands Drukkerijmuseum, Van Gogh Kerk, Brabants Museum Oosterhout, Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse, Heemtuin, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck, Mobilisatiemuseum ‘Weest op uw hoede’, Vincent van Goghhuis Jaar van toekenning: 2017 Bedrag: € 19.320

Erfgoed Brabant ontving een bijdrage voor een structurele samenwerking van verschillende musea in de Baronie van Breda om grotere zichtbaarheid van de historische collecties te realiseren. Dit project is een direct gevolg van een eerder toegekend haalbaarheidsonderzoek in 2016. Hieruit kwam een duidelijke wens en bereidheid naar voren voor intensieve samenwerking op verschillende gebieden. Naar aanleiding van dit onderzoek willen de musea in de regio Baronie van Breda een regionaal collectiebeleid opzetten, grotere zichtbaarheid van de collecties realiseren en een groter publiek bereiken. Daarnaast willen de musea kennis delen en borgen.