Mogelijk gemaakt

Onderzoek Collectie Zuiderzee

Collectie Zuiderzeemuseum

Onderzoek Collectie Zuiderzee

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Jaar: 2015

Het Zuiderzeemuseum ontvangt een bijdrage voor de Haalbaarheidsstudie Collectie Zuiderzee, een onderzoek naar de samenwerking van de musea uit de Zuiderzeeregio voor de (digitale) ontsluiting van hun collecties en samenwerking op het gebied van marketing en communicatie.

Thema’s: digitale mogelijkheden
Deelnemende partijen: Zuiderzeemuseum, Fries Museum, Hannemahuis, Centrum voor Harlinger cultuur en historie, Fries Scheepvaart Museum, Museum Elburg, Stadsmuseum Harderwijk, Museum Spakenburg, Rijksmuseum Muiderslot, Het Scheepvaartmuseum en Westfries Museum
Bijdrage Mondriaan Fonds: €15.000

ERVARINGEN BIJ SAMENWERKEN:
Projecten klein en kort houden, met tastbare resultaten

Het Zuiderzeemuseum deed een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk samenwerkingsverband tussen musea rondom het IJsselmeer. Een bijdrage voor een vervolgtraject is inmiddels gehonoreerd. Kees Hendriks, sectorhoofd Collecties en Informatie, vertelt over de voorkeur voor ‘lean and mean’.
(tekst Edo Dijksterhuis)

Wat was de uitkomst van de studie?
“Er is een grote behoefte aan een organisch netwerk, niet een vergadercircuit. Grote en kleine instellingen moeten in gelijke mate kunnen participeren. Een verband dus zonder hiërarchische opzet of verschillende snelheden. Uiteindelijk hebben 21 partijen een intentieverklaring ondertekend. Daar cirkelen nog enkelen omheen die graag op de hoogte blijven en wellicht in de toekomst aansluiten.”

Hoe belangrijk is digitalisering in het beoogde samenwerkingsverband?
“Buitengewoon belangrijk. Juist omdat het om een thematisch netwerk gaat. We willen de Zuiderzee-collectie bijeenbrengen en dat kan alleen als je de digitale lijn kiest. We willen met de regionale collectie bovendien aansluiten bij de nationale infrastructuur en de standaarden en methoden die daar gelden.”

Welke vormen krijgt de samenwerking op kortere termijn?
“Er blijkt een grote behoefte aan kennisdeling te zijn. Vooral op het gebied van beheer en behoud, het maken van conditierapporten bijvoorbeeld, willen we best practices uitwerken en uitwisselen. Maar ook de experts zullen worden gedeeld en het onderlinge bruikleenverkeer moet verbeterd worden. Daarnaast willen deelnemers een gezamenlijke reizende tentoonstelling maken.”

De instellingen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn bijzonder divers, van klein en drijvend op vrijwilligers tot middelgroot met vaste professionals in dienst. Hoe wordt de samenwerking binnen dit heterogene gezelschap georganiseerd?
“Na de inventarisatie van de behoeftes hebben we een aantal concrete projecten benoemd waar partijen op kunnen intekenen. Elk project heeft zeven tot tien deelnemers. Voor het einde van het jaar worden de aftrapbijeenkomsten georganiseerd. Dan moeten de contouren van de projectplannen helder zijn en de planning.”

Wie zorgt ervoor dat de vaart erin blijft?
“Vanuit het Zuiderzeemuseum hebben we de conservator samenleven er in deeltijd op gezet. Zij zal de organisatie bij elkaar houden.”

Welke aanbeveling uit dit onderzoek zou u graag delen met andere musea?
“Dat je projecten klein en kort moet houden, met tastbare resultaten. Als er jarenlang gewacht moet worden op resultaten verslapt de aandacht en verwateren contacten door personeelswisselingen.”