Mogelijk gemaakt

Verwonderpaspoort

Naturalis Biodiversity Center

Verwonderpaspoort

Naturalis, Leiden Bekijk de website
Regeling: Erfgoed Innovatie Jaar van toekenning: 2015

Naturalis in Leiden werkt met verschillende partners in Leiden aan de ontwikkeling van het Verwonder Paspoort, een online omgeving waarin basisscholieren in een digitaal paspoort virtuele stempels kunnen verzamelen. De stempels kunnen kinderen verzamelen door educatieve activiteiten te doen op school, buiten, in het museum of thuis. Naturalis werkt hiervoor samen met Museum Boerhaave, Hortus Botanicus Leiden, PABO Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Technolab Leiden en verschillende basisscholen. Naast het vergroten van het publieksbereik ziet het museum in deze samenwerking de kans om meer samenhang te creëren op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijs.

Thema’s: educatie, digitale mogelijkheden, publieksbereik, wetenschap
Deelnemende partijen: Naturalis, Museum Boerhaave, Hortus Botanicus Leiden, PABO Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Technolab Leiden, verschillende basisscholen
Bijdrage Mondriaan Fonds:  €100.000

ERVARINGEN BIJ SAMENWERKEN:
Alleen samen kun je contact met leerling verdiepen

Basissschoolleerlingen uit Leiden kunnen door het volgen van een educatieve activiteit, virtuele eilanden en stempels verzamelen voor hun Verwonderpaspoort. Yuri Matteman, hoofd educatieve ontwikkeling van Naturalis, coördineert het project waar musea en educatieve instellingen aan deelnemen.
(tekst Edo Dijksterhuis)

Wat is de meerwaarde van samenwerking in dit project?

“Het educatieve aanbod bij musea is enorm maar samenhang mist. Bij de start van dit project bleek de behoefte aan coördinatie groot. Het Verwonderpaspoort is zelfs uitgemond in zeer innige samenwerking. Als een van de partners te weinig boekingen heeft, dan brengen we dat met z’n allen onder de aandacht. Zo plannen we een bijeenkomst met schoolbesturen bij Universe Awareness (Universiteit Leiden), dat voor het eerst een educatief programma aanbiedt en dus nog niet zo bekend is.”

Hoeveel scholieren worden met het Verwonderpaspoort bereikt?

“Van de 41 schoollocaties in Leiden hebben zich 35 aangemeld voor een activiteit die onderdeel is van het Verwonderpaspoort. Daarmee hebben we onze doelstelling van 5000 leerlingen al ruim gehaald.”

Wat is bepalend voor dat succes?

“Het is een heel concreet project, dat de zichtbaarheid van deelnemende instellingen direct vergroot en voor meer binding met de scholen zorgt. Bovendien sluit het programma naadloos aan bij de het overheidsbeleid ten aanzien van natuur, wetenschap en technologie op scholen. Tenslotte speelt mee dat Leiden niet groot is maar wel een hoge museumdichtheid heeft. Men weet elkaar makkelijk te vinden.”

Welke lessen zijn er te trekken?

“Dat iedereen zoveel mogelijk betrokken moet zijn. De gemeente treedt in het Verwonderpaspoort op als volwaardige partner. De betrokken ambtenaar is bij alle vergaderingen aanwezig en denkt actief mee.
En je moet open met elkaar omgaan – niet per se als gelijken maar wel als gelijkwaardig. Alleen in de samenwerking kun je een dieper contact ontwikkelen met leerlingen, die misschien maar één keer per jaar jouw instelling bezoeken.”

Hoe gaat het nu verder?

“Het blijft een work in progress. We hebben een intervisiesysteem opgezet, waarin de partners elkaars activiteiten en eilanden beoordelen. Dat gaan we de komende jaren uitvoeren. Zo worden we medeverantwoordelijk voor elkaars kwaliteit.”

Krijgt het project navolging?

“Er is al interesse uit Utrecht, Gouda, Twente en Flevoland. Daar gaan we begin 2017 mee in gesprek. Alles is open source en zo over te nemen.”