Mogelijk gemaakt

Zeeuws Museum – Zuid-Amerikaanse hoofdtooien

Restaurator Camille Benecchi aan het werk in het Zeeuws Museum, 2019.

Zeeuws Museum – Zuid-Amerikaanse hoofdtooien

Zeeuws Museum Bekijk de website
Regeling: Beschermd Cultuurgoed Jaar: 2019

Het Zeeuws Museum in Middelburg heeft drie Zuid-Amerikaanse 18e eeuwse hoofdtooien gerestaureerd en ontvangt daarvoor een Bijdrage Beschermd Cultuurgoed. De hoofdtooien, die afkomstig zijn uit het kustgebied van de Guyana’s, staan in het register behorende bij de Erfgoedwet en horen bij de Collectie Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Op verzoek van het museum heeft kunsthistoricus Jeroen Lesuis voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar de hoofdtooien en hun achtergrond. Samen met etnologisch onderzoeker Andreas Schlothauer uit Duitsland heeft hij de drie tooien van dichtbij bestudeerd, met als bijzondere uitkomst dat één van de tooien eigenlijk een samenvoeging is van twee afzonderlijke hoofdtooien.

Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal (o.a. plantenvezels, bamboe, palmbladeren en veren) is conservering en restauratie hard nodig en is de expertise van restaurator Camille Benecchi gevraagd. De hoofdtooien worden na restauratie bij toerbeurt getoond in de nieuwe inrichting van de Wonderkamers van het Zeeuws Museum.