Opdrachten

Basiskamp Entre Nous - Stichting Kik Basiskamp Entre Nous - Stichting Kik

2017
Basiskamp Entre Nous
Opdrachtgever: Stichting KiK
Kunstenaar(s): Edwin Stolk, Klaas Burger, Klaas van Gorkum, Iratxe Jaio, Louwrien Wijers, Marjolijn Zwakman, Richtje Reinsma

Stichting KiK is in de derde fase van Basiskamp Entre Nous, een project van de kunstenaar Edwin Stolk. Entre Nous is een door hem opgericht oord in Frederiksoord (Drenthe) waarin kunstenaars werk maken en nadenken over nieuwe vormen van het inrichten van een maatschappij. Dit wordt gedaan aan de hand van concrete casussen van de Maatschappij van Weldadigheid (een particuliere organisatie in de 19e eeuw en een van de voorlopers van de verzorgingsstaat). Het project is gestoeld op plaatsen die in de 19e eeuw in eigen land gesticht werden met het doel om mensen structureel te helpen met armoede. Het project poogt te reflecteren op, en tevens een denkoefening te zijn over, de Nederlandse verzorgingsstaat en gaat in op vragen als, wie is er verantwoordelijk voor collectieve belangen en wie heeft daar zeggenschap en regie over?

De volgende kunstenaars maken nieuw werk ten tijde van het basiskamp: Edwin Stolk, Klaas Burger, Klaas van Gorkum, Iratxe Jaio, Louwrien Wijers, Marjolijn Zwakman en Richtje Reinsma.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 60.000

website